Abborrfile djupfryst 400g (finns ej)

Strökeri, Nykarleby
fångstzon: Östersjön

10,80