Rökt sik 600g (bäst före 26.11)

24€/kg

Fisken röks av StRökeri som finns i Nykarleby. De fiskar största del av fisken själv och köper in av lokala fiskare när de får underskott. Fångstzonen är utanför Nykarleby skärgård.

Besök deras Facebooksida!

https://www.facebook.com/search/top/?q=str%C3%B6keriet

14,40