Rökt sik 600g (bäst före 26.3)

Strökeri, Nykarleby
fångstzon: Östersjön

14,40