Gris innerfile djupfryst 10,90€/kg (finns att köpa 2.5)

Köttet kommer från Kjell-Erik Hannus svingård. Gården finns i norra Vörå.

10,90