Blandmalet ca 1000g djupfryst 6€/kg (finns att köpa 2.5)

Blandmalet är en blandning på 50/50 nöt-/svinkött. Nötköttet är från Östmans gård/Svante Käckos gård i Purmo. Svinköttet kommer från Kjell-Erik Hannus svingård i Karvsor by.

6,00