Fastlagsbulle med sylt 2st (Aroma)

Fastlagsbullarna kommer från Aroma som har sina bagerin i Kvevlax och Vasa.
www.aroma.fi

5,59