Blandmalet ca 500g 7,98€/kg

Fryst

Blandmalet är en blandning på 50/50 nöt-/svinkött. Nötköttet är från Östmans gård/Svante Käckos gård i Purmo. Svinköttet kommer från Kjell-Erik Hannus svingård i Karvsor. Köttet slaktas och styckas vid Tajma slakteri och djupfryses sedan vid behov.

3,99