Eko gris kassler (Jakobsson) 15,01€/kg

Fryst

Svinköttet kommer från Thomas Jakobssons svingård i Jussila.

15,01