Eko gris kassler (Jakobsson) djupfryst 15,01€/kg

Svinköttet kommer från Thomas Jakobssons svingård i Jussila.

15,01