Eko gris ytterfile (Jakobsson) djupfryst 16,03€/kg

Svinköttet kommer från Thomas Jakobssons svingård i Jussila.

16,03