Abborrfile 400g (Fiskboden)

Fryst

Fångstområde: Kvarken

13,29