Forell file 450g (Fiskboden)

Fryst

Fångstområde: KvarkenBesök

11,60