Gris kassler djupfryst 7,59€/kg

Svinköttet kommer från Hannus Svingård i Karvsor.
Det är Kjell-Erik Hannus som äger gården och han får hjälp av Tony Stenberg med att driva den.

Svinköttet är helt GMO-fritt och grisarna utfodras med gårdens eget spannmål. Köttet slaktas och styckas av Tajma slakteri där det även djupfryses.

7,59