Gris ugnsfile 8,39€/kg

Fryst

Svinköttet kommer från Hannus Svingård i Karvsor.
Kjell-Erik Hannus är det som äger gården och får hjälp av Tony Stenberg att driva den.

Svinköttet är helt GMO-fritt och grisarna utfodras med gården egen spannmål. Grisarna slaktas och styckas av Tajma slakteri där det även djupfryses.

8,39