Gris ugnskött 7,49€/kg

Fryst

Köttet kommer från Kjell-Erik Hannus svingård. Gården finns i norra Vörå.

7,49