Bärmysli 500g

Aroma har sina bageri i Kvevlax och Vasa. I myslin finns inga tillsatsämnen. Besök gärna Aromas hemsida:

www.aroma.fi

6,70