Nötmalet ca 500g 10,90€/kg (Luone)

Fryst

Det redan finska jordbruket ger ett fint kött av bästa kvalitet.
Alla Luone-produkter förädlas i samarbete med det småskaliga slakteriet Tajma i Kållby.

5,95