Blandmalet ca 1000g djupfryst 6,79€/kg

Blandmalet är en blandning på 50/50 nöt-/svinkött. Nötköttet är från Östmans gård/Svante Käckos gård i Purmo. Svinköttet kommer från Kjell-Erik Hannus svingård i Karvsor. Köttet slaktas och styckas vid Tajma slakteri och djupfryses sedan vid behov.

6,79