Kålrotsbit 300g

Kålroten odlas av Granholms Grönsaker i Petsmo.
Odlarna är Tony och Rebecca Granholm.

0,79