Gris ytterfile (Hannus) 8,90€/kg

Fryst

Köttet kommer från Kjell-Erik Hannus svingård. Gården finns i norra Vörå.

8,90